ข่าว
100 year

ชวนครูสอบศึกษานิเทศก์รับ 2 พันอัตรา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 มิ.ย. 2562 08:54 น.
SHARE

ปรับเกณฑ์บรรจุแต่งตั้ง รอง-ผอ.โรงเรียน ขึ้นบัญชี 2 ปีแก้ขาดผู้บริหาร

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สำรวจอัตราว่างในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เมื่อต้นเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราว่างมากถึง 960 อัตรา และเดือน ก.ย.นี้จะมีศึกษานิเทศก์เกษียณอายุราชการอีกกว่า 1,000 อัตรา ซึ่งส่งผลทำให้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ตนจึงได้ลงนามให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ.2562 โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24 ต.ค.2560

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ดังนี้ ประกาศรับสมัครภายในวันที่ 25 ก.ค.2562 รับสมัครวันที่ 2-8 ส.ค.2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 14 ส.ค.2562 ประเมินประวัติ ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ วันที่ 15-23 ส.ค.2562 สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 24 ส.ค.2562 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 25 ส.ค.2562 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 29 ส.ค.2562 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันที่ 12 พ.ค.2551 ทั้งนี้ จึงเชิญชวนพี่น้องครูที่มีความรู้ความสามารถมาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศึกษานิเทศก์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.personnel.obec.go.th 

ดร.สุเทพกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 24 มิ.ย.จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและการบริหารงานบุคคล สพฐ.ได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการบรรจุและแต่งตั้ง เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ว่างประมาณ 4,000 อัตรา เบื้องต้นจะมีการสอบภาค ก วัดความรู้ ใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการประเมินแบบ 360 องศา และกระจายอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดูแลการจัดสอบและออกข้อสอบ ทั้งพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ผอ.และรอง ผอ.สพท.ด้วย ซึ่งในอนาคตจะมีการขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี โดยจากนี้ไปหากโรงเรียนหรือเขตพื้นที่ใดมีข้อมูลตำแหน่งว่างให้จัดสอบได้เองทันที โดยจะต้องสำรวจแล้วสอบก่อนล่วงหน้า 4 เดือนก่อนเดือน ต.ค.ของทุกปี เพื่อเราจะได้บุคลากรเข้ามาเติมตำแหน่งว่างทันที.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุเทพ ชิตยวงษ์กพฐ.ข้าราชการครูประกาศผลการคัดเลือกประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์วัดความรู้การศึกษา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้