รัฐบาลขอเชิญชาวไทย สวมเสื้อเหลือง เฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร และเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 5-6 พ.ค.นี้...

รัฐบาลขอเชิญชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562

และในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมพระบารมี ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน.