ประมวลภาพ ประชาชนเดินทางจับจองที่นั่งบริเวณริมถนนราชดำเนินใน เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร...

เวลา 14.45 น. วันที่ 3 พ.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนต่างจับจองที่นั่งบริเวณริมถนนราชดำเนินใน เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.

...

...