king10
Thairath Logo
กีฬา

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น เสด็จออกมหาสมาคมครั้งแรก

Share :
line-share-logo

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จออกมหาสมาคมครั้งแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชย์...

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรก ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว พร้อมจักรพรรดินี มาซาโกะ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ รอชมพระบารมี บริเวณหน้าพระราชวัง

ทั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ มีหมายกำหนดการ เสด็จออกมหาสมาคม ทั้งหมด 6 ครั้ง ในวันนี้ และจะมีพสกนิกรรอเฝ้าฯ รับเสด็จที่หน้าประตูมหาราชวัง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอีกว่า ในการนี้ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ มีพระราชดำรัสต่อประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ชมพระบารมีด้วย ใจความตอนหนึ่งว่า ขอภาวนาให้ทุกคนมีความสุข มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี ขอพรให้ประเทศเจริญวัฒนาต่อไป โดยมีความร่วมมือกับนานาประเทศและสร้างสันติภาพแก่โลก.

อ่านเพิ่มเติม...
ญี่ปุ่นสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะสมเด็จพระจักรพรรดิเสด็จออกมหาสมาคมพระราชวังอิมพีเรียล