ข่าว
100 year

บัตรคนจนได้สิทธิ์ก่อน กู้สินเชื่อ ธอส. "บ้านคนไทยประชารัฐ" ดอกต่ำ

ไทยรัฐออนไลน์17 มิ.ย. 2562 17:40 น.
SHARE

ธอส. จัดสินเชื่อ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ สนองนโยบายรัฐ ให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านอยู่ ผ่อนปรน 4 ปีแรก ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 2.75% ต่อปี ให้สิทธิ์คนถือบัตรคนจน ก่อนใคร

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สินเชื่อโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมธนารักษ์ และธนาคารออมสิน ว่า โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ธอส. พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ ทั้งในด้านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ร่วมกับธนาคารออมสิน ด้วยกรอบวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ

ทั้งนี้แบ่งเป็น 1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 – 3 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ส่วนปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เท่ากับ MLR – ไม่เกิน 1% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ธอส. กับ 6.25% ต่อปี) ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี  ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการ ที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไขของโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ และ 2. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 - 4 เท่ากับ 2.75 % ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้กรณีลูกค้ารายย่อย MRR - 0.75% ต่อปี

ส่วนกรณีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน MRR – 1% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.75% ต่อปี) ให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ในระดับราคา 350,000-700,000 บาท/หน่วย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี พร้อมได้รับการผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน ตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้รายได้น้อยมีโอกาสได้รับวงเงินกู้ในระดับที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถมาติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมกับธนาคารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 2566

สำหรับโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ ถือเป็นการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 มีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง 2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3. ประชาชนทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยให้สิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากประชาชนที่อยู่ในทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรก.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บ้านคนไทยประชารัฐบัตรคนจนบ้านผู้มีรายได้น้อยสินเชื่อบ้านผู้มีรายได้น้อยสินเชื่อธอส.บ้านคนจนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้