ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ขอใบขับขี่ต้องไม่มีโรคอันตรายต่อการขับรถ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์21 ส.ค. 2563 08:50 น.
  SHARE

  นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากผู้ขับรถ กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

  ทั้งนี้ ขบ.จะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาในการกำหนดโรคหรือสภาวะของโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถ และจะวางแนวทางในการตรวจรับรองของแพทย์กับแพทยสภาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400cc ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของ รมว.คมนาคม การให้อำนาจนายทะเบียนพิจารณาให้ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการตรวจและนำใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถ เป็นต้น โดยร่างกฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ต่ออายุใบขับขี่กรมการขนส่งทางบกใบรับรองแพทย์โรคประจำตัวแพทยสภาบิ๊กไบค์ข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08:52 น.