king10
ข่าว
100 year

รฟท.จัดรถไฟฟรี เพื่อประชาชนร่วมรับเสด็จ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษฟรี 4 เส้นทาง วันที่ 12 ธันวาคมนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.62 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ร่วมถวายความจงรักภักดี และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และเข้าชมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เดินทางมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใน 4 เส้นทางหลัก คือ

อยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา และมหาชัย โดยไม่เสียค่าโดยสาร (บริการฟรี) ประกอบด้วยเส้นทางที่ 1 อยุธยา – กรุงเทพ ขบวนที่ 320 (09.30-11.00 น.) กรุงเทพ – อยุธยา ขบวนที่ 321 (20.15-21.50 น.)

เส้นทางที่ 2 นครปฐม – ธนบุรี ขบวนที่ 322 (09.55-10.50 น.) ธนบุรี – นครปฐม ขบวนที่ 333 (20.00-21.00 น.)

เส้นทางที่ 3 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ ขบวนที่ 326 (09.20 – 10.45 น.) กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา ขบวนที่ 325 (20.05 – 21.25 น.)

และเส้นทางที่ 4 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ ขบวนที่ 4322 (09.35 – 10.30 น.) วงเวียนใหญ่ – มหาชัย ขบวนที่ 4347 (20.10 – 21.00 น.).

ขบวนรถพิเศษรถไฟฟรีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฝ้ารับเสด็จการรถไฟแห่งประเทศไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562บรมราชาภิเษก