Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
“อาคม” บี้ 2 อธิบดีแจงกรณีหุ้นบางจาก

Investment

Stocks

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

“อาคม” บี้ 2 อธิบดีแจงกรณีหุ้นบางจาก

Date Time: 22 ก.พ. 2566 07:37 น.

Summary

  • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดให้นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น

Latest

BEM เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีส้ม เคาะค่าโดยสาร 17-44 บาท จ้าง CK ลุยงานก่อสร้าง-ระบบ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดให้นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ หากยึดตามมีข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงคลัง เพื่อป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2553 ก็ถือว่าครบกำหนด 30 วันที่ต้องส่งรายงาน ดังนั้นจึงได้เร่งให้ 2 อธิบดีรายงานข้อมูลการซื้อขายหุ้นบางจากดังกล่าวมาให้ทราบโดยเร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การได้มาของหุ้นบางจากของ 2 อธิบดีในฐานะตัวแทนจากกระทรวงการคลังนั้น เป็นไปตามมติคณะกรรมการ (บอร์ด) ที่ให้มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Program :ESOP) โดยกรรมการให้คนละ 300,000 หุ้น ส่วนพนักงานจัดสรรให้ตามผลการประเมินงาน ซึ่งบางจากได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้กรรมการและพนักงานบางจาก เมื่อเดือน ธ.ค.2565 และหุ้นจะเข้าบัญชีหลักทรัพย์ (พอร์ต) ในเดือน ม.ค.2566 โดย น.ส.กุลยาได้ชำระเงินซื้อหุ้นบางจากจำนวน 300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.14 บาท ไปเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2565 และขายหุ้นไปเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2566 ในราคาหุ้นละ 34-35 บาท

ส่วนนายจำเริญได้มีการซื้อขายหุ้น 4 ครั้ง โดยครั้งแรกซื้อหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น วันที่ 22 ธ.ค.2565 ราคาหุ้นละ 31 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 100,000 หุ้น วันที่ 22 ธ.ค.2565 ราคาหุ้นละ 30.75 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 28.14 บาท ส่วนครั้งที่ 4 เป็นการขายหุ้น จำนวน 150,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 34.75 บาท

สำหรับการส่งตัวแทนจากกระทรวงการคลังไปเป็นกรรมการบางจาก 2 คนนั้น เป็นผลจากกระทรวงการคลังถือหุ้นบางจากทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วน 24.58%.


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ