Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?

Economics

Thailand Econ

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

ส่อง "แฟลตดินแดง" โฉมใหม่ ดั่งคอนโดหรู เช่า 1,200 อยากอยู่บ้าง ต้องทำอย่างไร?

Date Time: 23 ธ.ค. 2562 18:01 น.

Video

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 50 ปี สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างไร ? | Money Issue

Summary

  • หลายคนสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าพักอาศัยแฟลตดินแดงว่า คนที่ได้อยู่ตึกใหม่เขาทำอย่างไร, ค่าเช่าเดือนละเท่าไร และถ้าอยากอยู่อาศัยบ้างต้องทำอย่างไร ไล่เรียงคำตอบเอาไว้ให้ ดังต่อไปนี้...

Latest


จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพแฟลตดินแดงโฉมใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิต ตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งภายในและภายนอกอาคารค่อนข้างสะอาด น่าอยู่ ดูโปร่งโล่งสบาย ประหนึ่งคอนโดมิเนียมชั้นดี ซึ่งแตกต่างจากอาคารแบบเดิมเป็นอย่างมาก

จนหลายคนสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าพักอาศัยแฟลตดินแดงว่า คนที่ได้อยู่ตึกใหม่เขาทำอย่างไร, ค่าเช่าเดือนละเท่าไร และถ้าอยากอยู่อาศัยบ้างต้องทำอย่างไร ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ สอบถามจากการเคหะแห่งชาติ และไล่เรียงคำตอบเอาไว้ให้ ดังต่อไปนี้

แฟลตดินแดงเก่า
แฟลตดินแดงเก่า

รายละเอียดโครงการ

  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดงตามนโยบายของรัฐบาล

  • ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม 36 อาคาร 20,292 หน่วย การพัฒนาแบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 ปี

ตึกใหม่สร้างเสร็จแล้ว ใครได้อยู่?

  • โครงการระยะที่ 1 (สร้างเสร็จแล้ว พร้อมเข้าอยู่) อาคารพักอาศัยแปลง G รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 334 หน่วย โดยเข้าอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G แล้ว มีจำนวน 238 ราย

  • ผู้อยู่อาศัยเดิม ขนของย้ายเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยชาวชุมชนดินแดงจะจ่ายค่าเช่าเดิม

ค่าเช่าห้องอยู่ที่เท่าไร?

  • โดยชาวชุมชนดินแดงจะจ่ายค่าเช่าเดิม รวมกับค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 825 บาทต่อเดือน และค่าภาษีโรงเรือน 12.5% จะทำให้ค่าเช่าใหม่อยู่ระหว่าง 1,286 - 4,371 บาทต่อเดือน

อยากจองชั้น จองห้องได้หรือไม่?

  • จับสลากสิทธิ์เลือกห้องพักอาศัย
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 2 อาคาร
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 2 อาคาร

คนทั่วไปอยากอยู่บ้างต้องทำอย่างไร? 

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 13,746 หน่วย มีรายละเอียด ดังนี้

  • รูปแบบการพัฒนาโครงการ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ โดยจะอยู่ในการพัฒนา โครงการระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559-2567) ประกอบด้วย แปลง D2, B และ E

  • การเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ซึ่งรอบรับผู้อยู่อาศัยใหม่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

หากโครงการมีความคืบหน้า ทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป.

ผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ร่วมพัฒนาปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุกและไส้เดือน บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร 
ผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ร่วมพัฒนาปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุกและไส้เดือน บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร 

Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์