Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
เปิด 5 อาชีพดาวเด่น เงินเดือนดี มาแรง ประจำปี 2567

Business & Marketing

Trends

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

  เปิด 5 อาชีพดาวเด่น เงินเดือนดี มาแรง ประจำปี 2567

  Date Time: 26 ก.พ. 2567 09:47 น.

  Video

  Opn นวัตกรรมการเงินคนไทย ที่ไปโตเมืองนอก ขายซอฟต์แวร์ให้ฝรั่งใช้ | Digital Frontiers

  Summary

  • เปิด 5 อาชีพดาวเด่น เงินเดือนดี มาแรง ประจำปี 2567 ไม่หวั่นแม้มี AI มาแย่งงาน พบ นักวิเคราะห์ธุรกิจ, ผู้เชี่ยวชาญการตลาด งานระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ ในสายธุรกิจยังคงมีความต้องการสูง พร้อมเช็กลิสต์ทักษะที่ต้องมี สำหรับคนหางาน และอยากเพิ่มโอกาสให้ตัวเอง การปรับตัวอาจเป็นคำตอบ

  Latest


  ภายใต้ความท้าทายของโลกการทำงาน ปัจจุบัน และอนาคต ที่มีเรื่อง เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาเขย่า มีคำถามสำคัญเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ อาชีพอะไรบ้าง? ที่จะมาแรง และยังอยู่รอด อีกทั้งเป็นงานที่มีเงินเดือนดี รายได้สูง 

  ทั้งนี้ ข้อมูลจาก jobsdb แพลตฟอร์มหางานชื่อดัง เผยว่า สำหรับ 5 อาชีพดาวเด่น ประจำปี 2567 อย่างไรเสีย ธุรกิจต่างๆ ยังคงมองหาผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย ซึ่งพบว่าอาชีพสาย Business มีความต้องการอย่างมาก ทำให้คนหางาน หรืออยากรับโอกาส อาจต้องหมั่นฝึกทักษะที่จำเป็น และไม่ปิดกั้นตัวเองในการปรับตัว เพื่อคว้าเงินเดือนหลักหมื่น หลักแสน ดังนี้ 

  5 อาชีพเด่น ปี 2567

  1. Business Analyst “นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล”

  • อาชีพมาแรง และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ฐานเงินเดือนสูง เพราะต้องเข้าใจทั้งการทำ Data เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ 
  • เงินเดือนเริ่มต้น : 37K-67K ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

  ทักษะหลักต้องมี 

  • การวิเคราะห์และแก้ปัญหา หาจุดอ่อน จุดแข็ง ระบุปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
  • การสื่อสารได้ชัดเจน ง่ายรัดกุม ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประสานงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ด้านธุรกิจ เข้าใจกลยุทธ์ เป้าหมาย และกระบวนการทำงานของธุรกิจ
  • ความรู้ด้านไอที ศึกษาระบบงานเทคโนโลยี เครื่องมือไอที รวมไปถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

  2. Project Manager 

  • ผู้บริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา งบประมาณ และขอบเขตที่ตั้งไว้  
  • เงินเดือนเริ่มต้น : 45K-87K (ตามประสบการณ์) 

  ทักษะหลักต้องมี

  • วางแผนงาน ประมาณการเวลา กำหนดความเสี่ยง
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงกระบวนการและสิ่งที่ต้องทำกับผู้อื่น
  • วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • การจัดการคน สร้างแรงจูงใจ มอบหมายงาน จัดการความขัดแย้ง
  • เจรจาเพื่อบรรลุเป้าหมาย รักษาความสัมพันธ์ทั้งในคนนอกและภายในองค์กร 

  ทักษะเพิ่มเติม

  • ความรู้เฉพาะด้าน ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม ขึ้นอยู่กับเนื้องานนั้นๆ

  3. Digital Marketing: “ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์”

  • คนวางแผนกลยุทธ์ และดำเนินการทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น 
  • เงินเดือนเริ่มต้น : 29K-41K (ตามประสบการณ์)

  ทักษะหลักที่ต้องมี 

  • การวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Analytics, Facebook Insights เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนาแคมเปญ
  • ความคิดเชิงกลยุทธ์ เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ เทรนด์ตลาด กำหนดเป้าหมายเพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
  • การสื่อสาร เขียนเนื้อหาที่ดึงดูดใจ เข้าใจง่าย สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ความคิดสร้างสรรค์ คิดไอเดียเนื้อหานอกกรอบ สร้างแคมเปญใหม่ มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก วิดีโอ ให้น่าสนใจ
  • เข้าใจเทคโนโลยี การทำงานของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน

  ทักษะเพิ่มเติม

  • SEO (Search Engine Optimization)
  • SEM (Search Engine Marketing)
  • การตลาดบนโซเชียลมีเดีย
  • การตลาดผ่านอีเมล
  • คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง

  4. Business Development Manager “ผู้บุกเบิกโอกาสทางธุรกิจ”

  • ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร
  • เงินเดือนเริ่มต้น : 57K-95K (ตามประสบการณ์)

  ทักษะหลักที่ต้องมี 

  • วิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง โอกาส และความเสี่ยง
  • วางแผนกลยุทธ์ มองภาพรวม ถึงผลลัพธ์ระยะยาว เพื่อเสนอแนวทางการขยายธุรกิจ
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอ
  • เจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พันธมิตร 
  • บริหารจัดการ โครงการ ทีมงาน และทรัพยากร

  ทักษะเพิ่มเติม

  • ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่ม สร้างโอกาสใหม่
  • ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

  5. Operation Manager ผู้บริหารงานปฏิบัติการ 

  • ดูแลและควบคุมการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด
  • เงินเดือนเริ่มต้น : 50K-95K (ตามประสบการณ์) 


  ทักษะหลักที่ต้องมี  

  • มีภาวะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วางแผน กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญ 
  • การตัดสินใจ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหา รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
  • การสื่อสาร ชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย
  • วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข ตัดสินใจแก้ปัญหา ติดตามผล
  • ทักษะการบริหารจัดการ ทรัพยากร บุคคล และงบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด

  ทักษะเพิ่มเติม

  • เข้าใจเนื้องานในฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ ในบริษัท
  • เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับงาน 

  ที่มา : jobsdbfutureskill

  ติดตามข่าวสารด้านการตลาด กับ Thairath Money ได้ที่

  ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้  https://www.facebook.com/ThairathMoney


  Author

  กองบรรณาธิการ

  กองบรรณาธิการ
  กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์