บทสวดมนต์ขอความรัก ไหว้พระขอลูก กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์

ข่าว

  บทสวดมนต์ขอความรัก ไหว้พระขอลูก กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์

  ไทยรัฐออนไลน์

  28 พ.ย. 2563 14:12 น.

  ประเทศไทยมีวัดสวยงามมากมายหลายแห่งทุกจังหวัด แต่ละวัดก็มีประวัติความเป็นมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตของไทย "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" หรือ "วัดโพธิ์" (Wat Phra Chetuphon Wimonmangalaram or Wat Pho)  เขตพระนคร กรุงเทพฯ ก็เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญของประเทศเช่นเดียวกันที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวไทยนิยมมาเที่ยว เพราะนอกจากสถาปัตยกรรมสวยงาม ได้อิ่มใจ อิ่มบุญ ยังมีส่ิงดีๆ สำหรับคนที่มีลูกยาก และไม่สมหวังความรัก

  : ประวัติวัดโพธิ์ ชมพระมหาเจดีย์รัชกาลที่ 1-4 :

  วัดโพธิ์ จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนมหาราช ข้างพระบรมมหาราชวัง สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่ และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม

  ต่อมาเมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ทั้งหมด และนำตำราวิชาการด้านต่างๆ มาจารึกไว้โดยรอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน วัดโพธิ์จึงเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

  วัดโพธิ์ เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 99 องค์ แบ่งพระเจดีย์ได้ 4 ประเภท ได้แก่ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล 4 องค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล (รัชกาลที่ 1-4) ประดิษฐานอยู่ในเขตวัดโพธารามเดิม ถือเป็นเจดีย์ที่สำคัญ ส่วนพระเจดีย์ที่ประดิษฐานในเขตพระอุโบสถ ได้แก่ พระเจดีย์ราย 71 องค์ พระเจดีย์หมู่ห้าฐานเดียว รวม 20 องค์ และพระเจดีย์ทรงปรางค์ หรือพระมหาสถูป 4 องค์

  :  ขอความรัก พระพุทธไสยาสน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่าพระบาท :

  ภายในพระวิหารยังประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์” หรือ "พระนอนวัดโพธิ์" พระนอนใหญ่สุดในกรุงเทพมหานคร และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร

  สำหรับพระนอนวัดโพธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ตรงเศียร แต่สถิตอยู่บริเวณฝ่าพระบาทที่ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร ซึ่งแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นรูป อัฎฐตดรสตมงคล หรือ มงคล 108 ประการ อาทิ หม้อน้ำ, ปลาคู่, ดอกบัว สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ, สัตตรัตนะ 7 บัลลังก์, เครื่องยศ สื่อถึงเครื่องเสริมพระบารมี

  ลักษณะมงคลทั้งหมดนี้มีความเชื่อกันว่า หากมากราบไหว้ที่ปลายเท้าของพระนอนวัดโพธิ์ และอธิษฐานจิตขอพรต่างๆ ชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุข มีโชคลาภและงานสำเร็จแล้ว ยังมีเสียงลือเล่าอ้างว่า พระนอนวัดโพธิ์ช่วยให้สมหวังในความรัก โดยเฉพาะสาวโสดที่อายุขึ้นเลข 3 แต่ยังไม่มีคู่ ไม่มีคนรัก เพราะตามศาสตร์เลข 3 คือ พระนอน

  สิ่งที่ต้องเตรียมไป ซึ่งขอพระเฉพาะวันอังคารเท่านั้น มีดังนี้ ธูปสีชมพู 8 ดอก ,เทียนสีชมพู 8 ดอก, เงินจำนวน 8 บาท, ดอกบัวจำนวน 8 ดอก, น้ำดื่ม 1 ขวด, ขนมจีนน้ำยา 3 จับ จากนั้นตั้งนโมะ 3 จบ แล้วสวดคาถาบูชาองค์พระพระพุทธไสยาสน์

  "ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฎิฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ" จำนวนทั้งหมด 8 จบแล้ว ตั้งจิตอธิษฐานขอพรถึงคู่ที่ต้องการ และนำธูปไปปัก นั่งรอธูปและเทียนหมด จึงลาขนมจีนมาเพื่อรับประทานให้หมด 

  : วันพระขอลูก พระพุทธโลกนาถ ปางพระยืน :

  ในวัดโพธิ์ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์ให้สักการะขอพร คือ “พระพุทธโลกนาถ” หรือพระโลกนาถ มีพระนามเดิมว่า "พระโลกนาถสาศดาจารย์" เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร สูง 10 เมตร ทำด้วยสำริดปิดทองเหลืองอร่าม อายุมากกว่า 400 ปี ตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเคยประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดในพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้อัญเชิญมาประดิษฐานบริเวณหลังวัดโพธิ์

  พระพุทธโลกนาถ ปางพระยืน (ขอบคุณภาพจาก www.watpho.com)
  พระพุทธโลกนาถ ปางพระยืน (ขอบคุณภาพจาก www.watpho.com)

  พระพุทธโลกนาถ หรือพระโลกนาถ ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ ถ้ามาขอลูก หลายคนได้ลูกสมใจ ตามตำนานเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการขอลูกว่า มีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อเจ้าจอมแว่นหรือคุณเสือ เจ้าคุณท่านแรกในราชวงศ์จักรี พระสนมเอกรัชกาลที่ 1 มาอธิษฐานขอบุตรแล้วสำเร็จ และสร้างรูปเด็กชาย เด็กหญิงแกะสลักบนหิน แล้วนำไปติดผนัง และยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

  เคล็ดการขอลูกกับพระพุทธโลกนาถ ต้องเป็น “วันพระ” เท่านั้น สิ่งของที่นำไปถวาย ได้แก่ ธูป เทียน กล้วย มะพร้าว ไข่ต้ม หลังไหว้เสร็จให้นำของไหว้กลับไปกิน เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้คลอดลูกง่าย ซึ่งคนที่มาขอลูกแล้วสมหวัง ถือเป็นความเชื่อส่วนตัว.

  : การเดินทางมาวัดโพธิ์ :

  "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" หรือ "วัดโพธิ์" ตั้งอยู่ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ พิกัดที่ตั้ง GPS: N 13° 44' 47.429 E 100° 29' 35.144 เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. การเดินทางมาวัดโพธิ์ ดังนี้

  • รถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53, 82
  • รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.1, ปอ.พ. 4, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.12, ปอ.44, ปอ.48
  • รถส่วนตัว จอดได้ที่ ถนนเชตุพน เสียค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท
  • การเดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือ ท่าช้าง, ท่าวัดอรุณแล้วนั่งเรือข้ามฝากมาขึ้นท่าเตียน, ท่าราชินี,

  : ข่าวน่าสนใจ :

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ขอลูกขอความรักวัดโพธิ์ประวัติวัดโพธิ์ไหว้พระทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ริวิวสถานที่

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 05:31 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์