ช่วงอายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 3 ขวบถือเป็นช่วงเวลาทองของเจ้าตัวเล็กที่คุณแม่ต้องให้ความสำคัญรอบด้านเพื่อวางพื้นฐานไปถึงอนาคต หลายต่อหลายเรื่องยังส่งผลดีต่อทั้งพัฒนาการและการเรียนรู้ ไปจนถึงช่วยสร้างเสริมทักษะต่างๆ ที่ดีในวันที่ลูกเติบโตขึ้น โดยหนึ่งในแนวทางวางพื้นฐานแก่ลูกๆ ที่น่าสนใจซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำไว้คือ ‘การเล่น’ ที่หมายรวมถึงการเลือกของเล่นสำหรับเด็ก ทั้งของเล่นฝึกสมาธิ ไปจนถึงของเล่นพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นมากกว่าความสนุก หรือตัวสร้างความผ่อนคลาย แต่คือตัวช่วยวางพื้นฐานที่ดีด้านต่างๆ สำหรับเด็กยุค AI ให้พร้อมก้าวสู่อาชีพในอนาคตอย่างแยบยล

พื้นฐานเริ่มต้นได้ด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ

แม้อนาคตของลูกในโลกของอาชีพจะเป็นเรื่องยาวไกลเกินคาดเดา แต่การเตรียมความพร้อมของพวกเขาในวัยแรกเริ่มก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ รวมถึงปลูกฝังทักษะชีวิตและอารมณ์ (Soft Skills) ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยแนวทางน่าสนใจหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำไว้คือ การเลือกของเล่นสำหรับลูก ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ช่วงก่อนขวบปีแรกเลยทีเดียว ทั้งนี้ของเล่นเสริมพัฒนาการที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำในช่วงนี้ ได้แก่ ของเล่นที่ช่วยกระตุ้นการมองและการได้ยิน อย่างของเล่นเด็กที่มีสีสันสดใส และของเล่นที่ช่วยกระตุ้นการฟังเสียงจากสิ่งที่ก่อให้เกิดเสียง นอกจากนี้ของเล่นประเภทอื่นๆ อย่างของเล่นที่สามารถบีบ หรือสัมผัส จำพวกลูกบอลนุ่ม ก็ดีต่อการเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อของเด็กในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน

พื้นฐานเริ่มต้นได้ด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ
พื้นฐานเริ่มต้นได้ด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ

การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก สัมพันธ์กับการช่วยให้เด็กพัฒนาสมาธิ พัฒนาสมอง และมีความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมได้ดีขึ้น ทั้งนี้ของเล่นที่ดียังมีผลต่อการเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะอื่นๆ ได้อีก เช่น การประสานงานมือ-ตา และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งพ่อแม่ก็สามารถปรับเปลี่ยนของเล่นเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจมากขึ้นได้ด้วย โดยอาจเลือกเป็นของเล่นจำพวกเกมตัวต่อและเลโก้ สมุดระบายสีและสมุดแปะสติกเกอร์ เกมแม่เหล็ก บล็อก ของเล่นไม้ แฟลชการ์ด เป็นต้น ขณะเดียวกันก็สามารถเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ด้านอาชีพในอนาคตได้ด้วย เช่น ของเล่นเสริมทักษะคณิตศาสตร์ การนับและคำนวณ นอกจากนี้การที่เด็กๆ ได้เล่นแบบสวมบทบาทสมมติ หรือเล่นร่วมกับเพื่อนๆ ก็ช่วยฝึกทักษะการเข้าสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งดีต่ออนาคตเมื่อเติบโตขึ้น

เล่นเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมความใส่ใจ
เล่นเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมความใส่ใจ

เล่นเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมความใส่ใจ

นอกจากต้องให้ความสำคัญกับการเลือกของเล่นพัฒนาการเด็ก ทั้งของเล่นฝึกสมาธิ ไปจนถึงของเล่นเสริมพัฒนาการในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละช่วงวัยแล้ว สิ่งสำคัญแท้จริงสำหรับลูกก็ไม่ใช่เพียงแค่ตัวของเล่น แต่หมายถึงพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่เล่นกับลูกส่งผลดีต่อสายใยความสัมพันธ์ พร้อมกับช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญาได้ดีอีกทาง ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่า หากพ่อแม่เริ่มต้นจากชี้ชวนให้ลูกดูหนังสือภาพที่มีสีสันสดใส หรือร่วมเล่นร่วมกับลูกผ่านการเล่าเรื่องราว ในช่วงวัย 0-6 เดือนแรก ก็จะส่งผลดีต่อพัฒนาการทางสมองของลูกอย่างมาก

เลือกของเล่นเสริมทักษะช่วยพัฒนาการลูกน้อย
เลือกของเล่นเสริมทักษะช่วยพัฒนาการลูกน้อย

แต่นอกเหนือจากการเล่น และการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการแล้ว สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องทำควบคู่กันคือ การเสริมสร้างพัฒนาการของสมองลูกผ่านสารอาหารที่พวกเขาควรได้รับ อย่างในนมแม่ที่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด โดยเฉพาะสฟิงโกไมอีลิน หนึ่งในสารอาหารสำคัญที่พบได้ในนมแม่และผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ครีม ชีส เป็นต้น มีส่วนช่วยในการสร้างไมอีลินที่ช่วยให้การส่งสัญญาณประสาทหรือเชื่อมเซลล์ประสาทแต่ละส่วน (brain connection) ในสมอง ทำให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปริมาณไมอีลินที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กที่ดีขึ้น ลูกน้อยจึงเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการที่รวดเร็ว เมื่อสมองสามารถเชื่อมต่อกันได้เร็วทำให้สมองสามารถเกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทได้ไว ลูกน้อยจึงเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการทางด้านร่างกาย เช่น คลาน เดิน วิ่ง หัวเราะ หรือร้องไห้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหากลูกมีสมองที่ดีเป็นพื้นฐาน ผสมผสานกับการที่แม่กระตุ้น ‘พัฒนาการสมองเด็กและการเรียนรู้ของลูก’ ผ่านกิจกรรมที่มีเป้าหมาย และ ‘กิจกรรมแห่งสายใย’ ที่มีการเล่นร่วมกันเป็นตัวเชื่อมโยง ก็จะช่วยเสริมการฝึกกระตุ้นสมองของลูกน้อย เพื่อสร้างทักษะสมอง อันเป็นทักษะที่สำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย

ต่อยอดทักษะให้กับลูกน้อยพร้อมกับอาชีพในอนาคต
ต่อยอดทักษะให้กับลูกน้อยพร้อมกับอาชีพในอนาคต

เพราะโลกอนาคตเต็มไปด้วยเรื่องเกินคาดเดา รวมถึงไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าลูกๆ จะเติบโตขึ้นเลือกสิ่งไหน หรือทำอาชีพใดในวันข้างหน้า การวางพื้นฐานสำหรับพวกเขาในวัยแรกเริ่มจึงมีความสำคัญอย่างมาก และเป็นสิ่งที่คนเป็นแม่สามารถทำได้เลยตั้งแต่ขวบปีแรก ซึ่งการเล่น และการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการ ก็นับว่าเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนกับเรื่องทักษะแห่งอนาคต ที่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ก็ไม่เคยล้าสมัย ทั้งยังสามารถที่จะต่อยอดทักษะให้กับลูกน้อยพร้อมกับอาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ศึกษาข้อมูลด้านอื่นๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกได้ที่ S-Mom Club

ปรึกษาทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชม. ไม่มีค่าใช้จ่าย