หากเป็นคุณแม่ที่ใกล้ชิดกับลูกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกคลอด ก็จะมีโอกาสได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านร่างกาย และต่อให้วันนี้ไม่ได้มีคู่มือการเลี้ยงลูกแบบตายตัว แต่คุณแม่แทบทุกคนก็ย่อมรู้ดีว่าช่วงเวลาพิเศษที่สามารถสร้างให้ลูกได้ดีที่สุด ก็คือช่วงขวบปีแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสมองให้กับเจ้าตัวเล็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์พร้อมก้าวเข้าสู่โลกอนาคต ขวบปีแรกของลูกจึงนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่มีหลายความลับซ่อนอยู่ แต่พร้อมเปิดเผยขึ้นเพื่อคุณแม่ทุกคน

ความลับที่ซ่อนอยู่ในขวบปีแรก สมองลูกน้อย ไวได้เกินคาด
ความลับที่ซ่อนอยู่ในขวบปีแรก สมองลูกน้อย ไวได้เกินคาด

ความลับที่ซ่อนอยู่ในขวบปีแรก

สิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดในช่วงขวบปีแรกของลูก คือ พัฒนาการทางด้านร่างกาย ในช่วงนี้พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อของลูกน้อยจะค่อยๆ ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ง่ายๆ อย่างการเริ่มพลิกตัว การคลาน การนั่ง เริ่มยืน และทรงตัวได้จะปรากฏขึ้น และหากเป็นคุณแม่ผู้เลี้ยงดูลูกด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดแล้ว ก็จะเห็นรายละเอียดในพัฒนาการด้านอื่นที่ชัดเจนมากขึ้นมากกว่าคนทั่วไปอีก เช่น เมื่อลูกเริ่มรับประทานอาหารเองได้ เริ่มขีดเขียนได้ จนถึงเริ่มออกเสียงได้มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของพัฒนาการต่างๆ ที่ว่านี้ ล้วนสัมพันธ์กับพัฒนาการสมองของลูกโดยตรงนั่นเอง

สมองประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับล้านๆ เซลล์ โดยสมองของทารกจะมีพัฒนาการที่รวดเร็วในช่วง 1-2 ปีแรกหลังคลอด และหากคุณแม่ต้องการทำให้ลูกสมองไวขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ก็ต้องเริ่มจากความเอาใจใส่ของคุณแม่ตั้งแต่วัยแรกเริ่มด้วยเช่นกัน เนื่องจากในช่วงขวบปีแรกเป็นช่วงที่ลูกสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด เริ่มมีความจำ มีการคิดอย่างมีเหตุผล เริ่มมีการตัดสินใจ และมีความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงเริ่มมีความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา หรือ IQ ที่อย่างหลังนี้ถืออีกเป็นตัวกำหนดหนึ่งที่จะช่วยทำนายความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กๆ ต่อเนื่องต่อไปในอนาคตได้ เนื่องจาก IQ มีบทบาทต่อการเรียนรู้ และเป็นส่วนสำคัญของสติปัญญาอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการเรียน จนถึงการทำงานในอนาคตได้

สมองไวของลูกน้อย เริ่มต้นที่โภชนาการ
สมองไวของลูกน้อย เริ่มต้นที่โภชนาการ

สมองไวเริ่มต้นที่โภชนาการ

ความลับหนึ่งในการเสริมสมอง และทำให้ลูกมีแนวโน้มสมองไวขึ้น จึงเริ่มต้นที่โภชนาการนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคู่มือเลี้ยงลูกทุกสำนักเน้นย้ำเสมอถึงโภชนาการสำหรับลูกในช่วงขวบปีแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากน้ำนมแม่ที่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด รวมถึงสฟิงโกไมอีลิน ที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้สมองของลูกพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เรียนรู้และต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ดี

สฟิงโกไมอีลิน บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมองลูกน้อยและการเรียนรู้
สฟิงโกไมอีลิน บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมองลูกน้อยและการเรียนรู้

โดยนักวิทยาศาสตร์พบว่า สฟิงโกไมอีลิน ที่เป็นไขมันกลุ่มฟอสโฟไลปิด ซึ่งพบที่เยื่อหุ้มเส้นใยประสาท ในสมอง และพบมากใน ’นมแม่’ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างปลอกไมอิลีน ที่มีส่วนช่วยให้สมองสามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด สมองจึงสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกน้อยเกิดการจดจำและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ไว นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถคาดการณ์ถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของทารกได้ด้วยการสร้างภาพสมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI) ด้วยการทำงานของ MRI ที่พบว่า สมองเนื้อสีขาว (White Matter) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านในของสมองจะมีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้น กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่ากระบวนการสร้างไมอีลิน ทั้งนี้พบว่าทารกที่ได้รับนมแม่ ซึ่งมีสารอาหารกว่า 200 ชนิด และอุดมด้วย สฟิงโกไมอีลิน และดีเอชเอ จะมีปริมาณ ‘ไมอีลิน’ ที่สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างมีนัยสำคัญ ไมอีลินจึงนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมองลูกน้อยและการเรียนรู้

เนื่องจากทำให้การส่งผ่านข้อมูลภายในสมองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การทำงานของสมองในด้านกระบวนการทางสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด จำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงและส่งผ่านข้อมูลระหว่างสมองหลายๆ ส่วนเหล่านี้ จึงจะช่วยให้ลูกสามารถคิด วิเคราะห์ และจดจำได้ดีขึ้น

สมองลูกพัฒนาได้ไวที่สุดในช่วงขวบปีแรก
สมองลูกพัฒนาได้ไวที่สุดในช่วงขวบปีแรก

การเตรียมพร้อมตั้งแต่ขวบปีแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอดอาชีพในอนาคตของลูกด้วย ในขณะเดียวกันก็สำคัญต่ออาชีพที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการวางพื้นฐานที่สำคัญอย่างในวันนี้ก็จะส่งผลดีต่อลูกไปอีกนาน

เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนทางความคิดเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกอาชีพ ต่อให้วันหน้ามีอาชีพใดหายไป หรือมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นก็ตาม หรือก็ไม่แน่ว่า จากการเริ่มต้นของคุณแม่ในวันนี้ เจ้าตัวเล็กของเราอาจเติบโตขึ้นกลายเป็นว่านักวิจัยคนสำคัญ เป็นนักสร้างสรรค์หุ่นยนต์และพัฒนา AI นักเทคโนโลยีและช่างเทคนิคอวกาศ หรือเป็นไกด์ท่องอวกาศ ก็อาจเป็นไปได้อีกเช่นกัน

การเสริมสมองของลูกในช่วงขวบปีแรก ด้วยสฟิงโกไมอีลิน ในนมแม่
การเสริมสมองของลูกในช่วงขวบปีแรก ด้วยสฟิงโกไมอีลิน ในนมแม่

การเสริมสมองของลูกในช่วงขวบปีแรกมีความสำคัญขนาดนี้ มีหรือที่คุณแม่แห่งอนาคตจะยอมพลาด เรื่องเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นนี้ถือเป็นความลับยิ่งใหญ่ที่เผยขึ้นเพื่อทำให้คุณแม่ทุกคนพร้อมก้าวไปข้างด้วยความมั่นใจในวันที่โลกอาจเต็มไปด้วยเรื่องเกินคาดเดาด้วยเช่นกัน

ศึกษาข้อมูลอื่นด้านๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกได้ที่ S-Mom Club

ปรึกษาทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชม. ไม่มีค่าใช้จ่าย