ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1-6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

  ไทยรัฐออนไลน์25 พ.ค. 2563 19:00 น.
  SHARE

  อัปเดตตารางเรียนออนไลน์ DLTV เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมให้กับน้อง ๆ ชั้นประถม ด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ครบด้วยเนื้อหาวิชาชั้นประถมตลอดทั้งวัน และตารางฉายซ้ำเพื่อทบทวนบทเรียน

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 - 6

  ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป. 1 - 6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 186

  08.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
  09.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 1
  10.30 น. : ว11101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 1
  13.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1 
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 187
  08.30 น. : ค12101 วิชาคณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
  09.30 น. : ว12101 วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (ต่อ)
  10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.) * เรื่อง ธรรมชาติแสนสวย
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.)


  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 188

  08.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 1
  09.30 น. : ว13101 วิชาวิทยาศาสตร์3 * เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (ต่อ)
  10.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเทียบศักราช
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 3
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 189

  08.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย
  09.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
  10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * "เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน - ของใช้ส่วนตัว - การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว"
  12.30 น. :กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกสินค้าและบริการ 3
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
  18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

  08.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)
  09.30 น. : ค15101 วิชาคณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
  10.30 น. : ท15101 วิชาภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์  5
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 5
  16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 5
  18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190


  08.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (2) *
  09.30 น. : ว16101 วิชาวิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (1)
  10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการบริการ
  12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง วิธีการกำหนดระยะในภาพวาด
  14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6
  15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 6
  16.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) 
  18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์ ป.1ตารางเรียนออนไลน์ ป.2ตารางเรียนออนไลน์ ป.3ตารางเรียนออนไลน์ ป.4ตารางเรียนออนไลน์ ป.5ตารางเรียนออนไลน์ dltv 2563

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้