ข่าว
100 year

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1-6 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ไทยรัฐออนไลน์21 พ.ค. 2563 20:00 น.
SHARE
ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1-6 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ใกล้เปิดเทอมเข้ามาทุกที น้อง ๆ วัยประถมที่เตรียมเรียนออนไลน์ปรับพื้นฐานจากสถานีโทรทัศน์ช่อง DLTV ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครบทั้งช่องสัญญาณดิจิทัลสำหรับรับชม และช่องทางดาวน์โหลดใบงาน วันนี้ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมมาไว้เพื่อไม่ให้คุณพลาดตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 - 6

ช่องทีวีเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป. 1 - 6

  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กด 186
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 187
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กด 188
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กด 189
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กด 190
  • ช่องเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กด 191


ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1 กดทีวีดิจิทัลช่อง 186

8.30 น. : ว11101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2
9.30 น. : ค11101 วิชาคณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0
10.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 1
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.) * เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 1
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 1
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.)


ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.2 กดทีวีดิจิทัลช่อง 187
8.30 น. : ค12101 วิชาคณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200
9.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง ผันวรรณยุกต์สุขใจ
10.30 น. : อ12101 วิชาภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Nice to Meet You
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2)
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 2
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2
18.30 น. : ฉายซ้ำกลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)


ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.3 กดทีวีดิจิทัลช่อง 188

8.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง วันเปิดเทอม 1
9.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Know About Me
10.30 น. : ค13101 วิชาคณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 10,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง*  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 3
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 3
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.4 กดทีวีดิจิทัลช่อง 189

8.30 น. : ค14101 วิชาคณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
9.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
10.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ (1)
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เจาะเวลาหาอดีต (1)
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 4
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 4
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.5 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190

8.30 น. : ท15101 วิชาภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
9.30 น. : อ15101 วิชาภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง Things You Should Know About Me
10.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 5
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 5
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.6 กดทีวีดิจิทัลช่อง 190


8.30 น. : ว16101 วิชาวิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง อาหารและสารอาหาร
9.30 น. : ค16101 วิชาคณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง สมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณ
10.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
12.30 น. : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการ ปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 6
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิตศาสตร์ 6
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6
18.30 น. : ฉายซ้ำ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ช่องเรียนออนไลน์ย้อนหลัง DLTV ชั้น ป.1 - 6

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครู และนักเรียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียนออนไลน์ DLTVตารางเรียนออนไลน์ประถมตารางเรียนออนไลน์ ป.1ตารางเรียนออนไลน์ ป.3ตารางเรียนออนไลน์ ป.4ตารางเรียนออนไลน์ ป.2เรียนออนไลน์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้