ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกันสุขภาพเด็ก สำคัญอย่างไร? คุ้มไหม ทำไมต้องซื้อ

  ไทยรัฐออนไลน์3 ส.ค. 2563 17:43 น.
  SHARE

  ประกันสุขภาพเด็กเป็นแผนกรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคลที่มีการต่ออายุปีต่อปี เช่นเดียวกับการทำประกันสุขภาพของผู้ใหญ่ โดยมักพ่วงมาเป็นสัญญาแนบท้ายกับประกันชีวิต (หมายความว่าเราต้องทำประกันชีวิตก่อน จึงจะทำประกันสุขภาพได้)

  ทำไมประกันสุขภาพเด็กต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงกว่าประกันของผู้ใหญ่ และการทำประกันสุขภาพทำได้กับเด็กแรกเกิดหรือไม่ หากคุณมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ ไทยรัฐออนไลน์มีคำตอบค่ะ

  ประกันสุขภาพ คืออะไร

  ข้อกำหนดการประกันภัยนั้นอยู่ในความดูแลของ คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

  โดยให้นิยาม “ประกันสุขภาพ” คือประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 7 อย่าง ต่อไปนี้

  1) ค่ารักษาพยาบาล เมื่อป่วย หรือบาดเจ็บ จนต้องนอนโรงพยาบาล ได้แก่ ค่าห้องและค่าอาหาร, ค่าบริการ, ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ
  2) ค่าใช้จ่ายเมื่อต้องผ่าตัด
  3) ค่าแพทย์เยี่ยม
  4) ค่ารักษาแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
  5) ค่าคลอดบุตร
  6) ค่ารักษาฟัน
  7) ชดเชยรายได้

  การทำประกันสุขภาพเด็กนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการหลักประกันค่าใช้จ่ายเผื่อวันหนึ่งลูกต้องเข้ารับการรักษาตัวนอนโรงพยาบาลจากโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง หลักการซื้อประกันสุขภาพลูกน้อย มีดังนี้

  ตรวจสอบความคุ้มครองสิทธิรักษาพยาบาลพื้นฐาน

  ก่อนที่คุณจะจัดสรรค่าใช้จ่ายสำหรับประกันสุขภาพเด็ก จะต้องทราบข้อมูลสิทธิรักษาพื้นฐานก่อน เพราะการเบิกเคลมประกันกับบริษัทประกัน สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์รักษาพื้นฐานได้แก่ บัตรทอง (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกว่า บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค), สิทธิรักษาพยาบาลกรณีเป็นบุตรของข้าราชการ หากมีสิทธิรักษาเหล่านี้อยู่แล้ว การทำประกันเด็กเพิ่มเติมก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายส่วนเกินได้

  นอกจากนี้หากเด็กๆ เข้าโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะทำประกันอุบัติเหตุให้ คุณพ่อคุณแม่ควรทราบวงเงินความคุ้มครอง เพื่อใช้พิจารณาทุนประกันที่กำลังจะซื้อ

  ประกันสุขภาพเด็ก มีวิธีเลือกอย่างไร

  การทำประกันสุขภาพเด็กมีวิธีตัดสินใจเลือกซื้อจากวัตถุประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่ ได้แก่

  • เพื่อลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายในกรณีรักษาพยาบาล
  • เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองรายได้ในอนาคต กรณีพบโรคประจำตัวเพิ่มเติม จะได้มีทุนไว้รักษาพยาบาล


  ส่วนผลประโยชน์ด้านการเก็บออมนั้น ไม่ตรงกับการทำประกันสุขภาพ แต่จะตรงกับวัตถุประสงค์การทำประกันชีวิตมากกว่า โดยเป็นแผนประกันชีวิตที่คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยด้วย หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ปกครอง ทางบริษัทประกันภัยก็จะคุ้มครองต่ออัตโนมัติ

  ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิด

  ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิดจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่อยู่ในท้อง, แรกเกิด 15 วัน และแรกเกิด 30 วัน ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยกำหนด

  ประกันสุขภาพลูกน้อย 2563 ได้แก่

  • iHealthy ประกันสุขภาพคุณแม่คุ้มครองการคลอดบุตร โดยกรุงไทยแอกซ่า
   เป็นแผนประกันภัยที่นอกจากจะประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายแล้ว ยังรวมถึงความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดด้วย ดูแลค่าหออภิบาลเด็กแรกเกิด และยังคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโควิด-19 ด้วย
  • “ก้าวแรก” โดยไทยประกันชีวิต
   เป็นแผนประกันชีวิตและสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์จากไทยประกันชีวิต ต้องทำให้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งท้อง และมีผลคุ้มครองลูกที่เกิดมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 90 วัน ด้วยเงื่อนไขว่าเมื่อคลอดบุตรแล้วบริษัทไทยประกันจะรับคุ้มครองทำประกันบุตรอายุแรกเกิด - 90 วัน โดยไม่ต้องกังวลว่าเด็กเกิดมาจะไม่ตรงกับเงื่อนไขการรับรองผู้เอาประกันภัยหรือไม่
  • ทรัพย์ทวี 400 เพื่อลูกรักโดยไทยประกันชีวิต
   เป็นประกันสุขภาพ ที่เพิ่มเงื่อนไขคืนเงินทุกรอบ 4 ปีกรมธรรม์ ครั้งละ 30% ของวงเงินเอาประกันภัย เมื่ออยู่ครบสัญญา ได้เงินคืน 290%
  • ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 และ 3500 โดยกรุงไทยแอกซ่า
   เป็นแผนประกันภัยที่รวบให้ความคุ้มครองประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ โดยคุ้มครองกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมโรคร้ายแรง 70 โรค เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นในทารกอายุ 30 วัน เพศชายอยู่ที่ 32,798 บาท เพศหญิง 32,014 บาท และเบี้ยจะลดลงเมื่อน้องอายุ 6 ปี ขึ้นไป
  • ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids จากสินมั่นคงประกันภัย
   เป็นแผนประกันสุขภาพที่รับผู้เอาประกันอายุ 1-14 ปี เฉพาะการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคเด็กยอดฮิต ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, ตาแดง, มือเท้าปาก ให้ค่าทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี และวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ เริ่มต้น 25,000 บาทต่อครั้ง โดยมีระยะเวลารอคอย 15 วัน เบี้ยประกัน 4,300 บาทต่อปี
  • ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย จาก Allianz Ayudhya 
   รับประกันภัยแก่เด็กอายุ 1 เดือน 1 วันถึง 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ความคุ้มครองจนถึง 84 ปี นอกจากความคุ้มครองหลักในการนอนโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในแล้ว ยังให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายผู้ป่วยนอก และคุ้มครองอุบัติเหตุตามสัญญาแนบท้ายด้วย

  เนื่องจากประกันสุขภาพเด็ก มีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายกรณีรักษาพยาบาลอย่างไม่คาดฝัน ให้คุณแบ่งเงินเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉินได้ จึงต้องแยกเหตุผลในการทำประกันให้ลูกให้ชัดเจน หากต้องการเลือกเก็บออม ควรเลือกแผนประกันอื่นที่ให้ปันผล หรือจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

  เพื่อการใช้จ่ายอย่างถูกวิธี จึงควรพิจารณาแผนประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพสักฉบับนะคะ

  อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประกันสุขภาพเด็กประกันเด็กประกันสุขภาพลูกน้อยซื้อประกันสุขภาพให้ลูกประกันสุขภาพเด็กแรกเกิดประกันสุขภาพลูกน้อย 2563ประกันสุขภาพ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 16:25 น.