ตั้งแต่ 1 มิ.ย.67 - 14 ก.ค.67 เท่านั้น

ร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรของไปรษณีย์ไทย

ซื้อไปรษณียบัตร

ณ ที่ทําการไปรษณีย์

บุรุษไปรษณีย์

และเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

หรือ

ซื้อโปสการ์ดออนไลน์

ผ่านแอป Prompt Post

หรือ แอป เป๋าตัง

ดาวน์โหลดแอป Prompt Post
โดยไปรษณีย์ไทย ได้ทาง

ขั้นตอนการร่วมสนุก

ไปรษณียบัตร

ซื้อไปรษณียบัตรณ ที่ทําการไปรษณีย์ บุรุษไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

กรอกชื่อทีมที่ต้องการเชียร์

ส่งไปรษณียบัตร ณ ที่ทำการไปรษณีย์และตู้ไปรษณีย์

โปสการ์ดออนไลน์

ผ่านแอป Prompt Post

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Promptpost

IOSAndroid

ลงทะเบียนและยืนยัน ตัวตนด้วยบัตรประชาชน ตามขั้นตอน

กดที่ภาพแคมเปญ "เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค"

เลือกทีมที่ต้องการ ทายผล

ชำระเงิน

ของรางวัล

รางวัลรอบที่ 1 (รอบ 16 ทีม)

 • รางวัลทองคำแท่ง จำนวน 16 รางวัล ๆ ละ 46,000 บาทรวมมูลค่า 736,000 บาท

รางวัลรอบที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ)

 • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,500,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 620,000 บาท รวมมูลค่า 1,240,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 310,000 บาท รวมมูลค่า 930,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 ทองคำแท่ง จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 60,000 บาท รวมมูลค่า 600,000 บาท
รวมของรางวัล จำนวน 32 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,006,000 บาท
ราคาทองคำ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลผู้โชคดี

รางวัลรอบที่ 1 (รอบ 16 ทีม)

รางวัลทองคำแท่ง มูลค่า 46,000 บาท

จำนวน 16 รางวัล

 1. ศักดิ์ชาย เจิมจันทร์
 2. อัมฟาล หยีราเหม
 3. แสงมณี ทองคำ
 4. ฐณศร มูลศรี
 5. มณฑล เมืองแก้ว
 6. ศิริวัฒน์ หิวานันท์
 7. ปิยะนุช ศรีประทีป
 8. ปัญญาวุธ กิจสมัย
 9. อภิสิทธิ์ แสงสุชาติ
 10. ธวัช ทินตระกูล
 11. นพรัตน์ เลิศวิลาศานนท์
 12. นราวิทย์ เสวตสมบูรณ์
 13. อนุวัฒน์ ยืนยง
 14. นพดล มีนศิริสมบัติ
 15. ฉัตรชัย คุ้มเกิด
 16. ไน้ นามวงศ์

กติกาทายผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2024

 1. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

  ผู้ร่วมรายการคือ บุคคลทั่วไปที่ชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ค.ศ. 2024 ผ่านช่องไทยรัฐทีวี และให้แสดงความคิดเห็นร่วมเชียร์ทีมที่ตนชื่นชอบจำนวน 1 ทีม ลงบนไปรษณียบัตร ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย หรือผ่านทาง Application Prompt Post ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ แล้วส่งไปรษณียบัตรคำตอบมาที่ นสพ.ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

  กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 หมดเขตวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนไปรษณียบัตรทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป (โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้รับผลประโยชน์จากค่าบริการหรือผลประโยชน์จากการจำหน่ายไปรษณียบัตรแต่อย่างใด)

 2. สถานที่จับรางวัล

  จับรางวัล ณ บริษัท วัชรพล จำกัด อาคาร 14 ชั้น 1 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 3. ระยะเวลาการร่วมสนุก, จับรางวัล, ประกาศรางวัล, ของรางวัล โดยมีกำหนดจับรางวัล 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1

   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 หรือนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกรณีได้รับอนุญาตหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2567 หมดเขตวันที่ 26 มิถุนายน 2567 จับรางวัลวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. และประกาศผลวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น.

  • ครั้งที่ 2

   เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2567 หมดเขตวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 จับรางวัลวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น. ประกาศผลวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 15.30 น.หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในครั้งที่ 1 จะนำกลับมาจับรางวัลในครั้งที่ 2 ด้วย

  ของรางวัลมีดังนี้

  ครั้งที่ 1

  • รางวัลทองคำแท่ง จำนวน 16 รางวัล ๆ ละ 46,000 บาท รวมมูลค่า 736,000 บาท

  ครั้งที่ 2

  • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,500,000 บาท

  • รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 620,000 บาท รวมมูลค่า 1,240,000 บาท

  • รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 310,000 บาท รวมมูลค่า 930,000 บาท

  • รางวัลที่ 4 ทองคำแท่ง จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 60,000 บาท รวมมูลค่า 600,000 บาท

  รวมของรางวัล จำนวน 32 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,006,000 บาท
  ราคาทองคำ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
 4. ใบอนุญาตเลขที่ 852 – 853 / 2567

 5. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และทางเว็บไซต์ www.thairath.co.th ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. และวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น.

  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำจดหมายพร้อมซองจดหมายที่ได้รับและหลักฐานอื่นๆ มาติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ สำนักงานนสพ.ไทยรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับจดหมาย มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

 6. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือ www.thairath.co.th และทุกสื่อในเครือไทยรัฐ