วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยกระดับท่องเที่ยวเชิงเกษตร 50 วิสาหกิจชุมชน 55 เมืองรอง

ยกระดับท่องเที่ยวเชิงเกษตร 50 วิสาหกิจชุมชน 55 เมืองรอง

  • Share:

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปี 62 กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวิสาหกิจชุมชนที่ขณะนี้มีอยู่ 50 แห่ง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเมืองรองอีก 55 จังหวัด โดยจะสร้างจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางต่อกัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับแผนการพัฒนาจะเริ่มจากการยกระดับฟาร์มเกษตรกร แหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่กรมให้การสนับสนุนอยู่แล้ว โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพได้มาตรฐานของกรม โดยวางแนวทางพัฒนาด้วยการเพิ่มทักษะสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในทุกจังหวัด “การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวจะมีการพัฒนาศักยภาพเชิงคุณค่าคือเน้นภูมิปัญญาชาวบ้าน ดึงเอกลักษณ์ในชุมชนออกมา”

สำหรับเกณฑ์คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน, มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว, มีกิจกรรมการเกษตรหรือมีนวัตกรรมด้านการเกษตรที่โดดเด่น, มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว, การคมนาคมสะดวก, ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลัก เป็นต้น โดยชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับตราสัญลักษณ์ A (Agrotourism) หรือตราท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็นการยืนยันว่าแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้