วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อุปชฌาย์รูปแรก ‘พระ’ ชาวต่างชาติ

อุปชฌาย์รูปแรก ‘พระ’ ชาวต่างชาติ

  • Share:

ภาพจาก Youtube BWPP

พระครูอุบลภาวนาฯ เป็นเจ้าอาวาสวัดป่า

ฮือฮา “พระครูอุบลภาวนาวิเทศ” พระชาวเยอรมัน ถือเป็นพระชาวต่างชาติรูปแรก ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระอุปัชฌาย์” ในประเทศไทย พบประวัติไม่ธรรมดา จบวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จากเบอร์ลิน และสนใจศึกษาคำสอน “หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง” มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย จึงตัดสินใจเดินทางมาบวชที่วัดป่านานาชาติ เมื่อ 20 ปีก่อน จนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

ครั้งแรกของวงการสงฆ์ไทย ที่มีพระฝรั่งสอบผ่านเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยเมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีพิธีปิดการอบรม สอบความรู้ และมอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ประจำปี 2561 โดยมีพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม และสอบความรู้ จำนวน 264 รูป เข้ารับตราตั้งพระอุปัชฌาย์จากเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ ประกอบด้วย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และพระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้

เรื่องที่สร้างความฮือฮาในหมู่ผู้ผ่านการอบรมพระอุปัชฌาย์ด้วยกัน คือในจำนวนพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม สอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ที่เข้ารับตราตั้งจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนั้น มีพระสงฆ์ที่เป็นชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย โดยมีชื่อว่าพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮนนิ่ง เกวลี) เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวเยอรมัน ที่มาบวชศึกษาธรรมะในประเทศไทยกว่า 20 ปี

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮนนิ่ง เกวลี) ให้สัมภาษณ์ว่า อาตมาเคยมาอยู่ในประเทศไทยตอนอายุ 10 ขวบ และเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปี ก่อนย้ายกลับไปประเทศเยอรมนี ซึ่งในช่วงที่เรียนที่ประเทศไทยนั้น สนใจในประเพณี วัฒนธรรมไทย และเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยที่เยอรมนี ก็ตั้งใจบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เพราะช่วงนั้นได้มีโอกาสศึกษาธรรมะของหลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะหลวงปู่ชานั้น ในประเทศแถบยุโรป จะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และรู้ว่าหลวงปู่ชา สร้างวัดเพื่อให้ชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทยที่ จ.อุบลราชธานี ชื่อว่าวัดป่านานาชาติ จึงตัดสินใจมาบวชที่วัดป่านานาชาติ เมื่อปี 2541 และจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พระครูอุบลภาวนาวิเทศกล่าวอีกว่า การเข้ามาอบรม สอบความรู้ จนได้เป็นพระอุปัชฌาย์นั้น เกิดจากการที่พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับผู้ที่ต้องการจะบวชที่วัดป่านานาชาติ แต่เนื่องจากท่านมีอายุมากขึ้น จึงแนะนำให้อาตมาเข้ามาอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่อีกหลายรูป โดยเฉพาะพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ และเจ้าคณะภาค 10 ซึ่งพื้นที่ จ.อุบลราชธานี อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 ด้วย การที่อาตมาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้ ถือเป็นพระสงฆ์ชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ในประเทศไทย ทั้งเข้ารับการอบรม สอบความรู้ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ครบตามขั้นตอนทุกประการ ส่งผลให้สามารถบวชให้กับผู้ที่ต้องการจะบวชในประเทศไทยได้ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติด้วย แต่จะต้องมาบวชในเขตปกครอง คือที่สำนักปฏิบัติธรรม วัดป่านานาชาติ เท่านั้น

สำหรับประวัติพระครูอุบลภาวนาวิเทศ เป็นชาวเยอรมัน ก่อนจะเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์ ได้จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ จาก Free University of Berlin เมื่ออายุ 28 ปี และตัดสินใจเดินทางมาบวชที่วัดป่านานาชาติ จากนั้นศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก ปัจจุบันอายุ 49 ปี พรรษา 20 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ รูปที่ 7 ในปี 2551 ต่อจากพระอาจารย์ญาณธัมโม ชาวออสเตรเลีย สำหรับวัดป่านานาชาติ เป็นวัดป่าสายวัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ในบ้านบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อปี 2518 โดยหลวงปู่ชา สุภทฺโท เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยเป็นภาษาอังกฤษ จนสามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติตามข้อวัตรสายวัดป่าเผยแผ่ศาสนาในวัดสาขาที่ต่างประเทศได้ ปัจจุบันพระภิกษุสามเณรสังกัดวัดป่านานาชาติที่อยู่ในเมืองไทยทั้งหมดมีประมาณ 40 รูป ประมาณ 20 สัญชาติ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้