วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัดประชุมวางแผนขยาย BTS ตากสิน ต้น ก.พ.นี้-ประเด็นสำคัญใครออกเงิน

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการขยายสถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน (S6) จากรางเดี่ยวเป็นรางคู่ พร้อมขยายปีกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กระทรวงคมนาคม อาทิ กรมทางหลวงชนบท บีทีเอส กทม. เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดรูปแบบ การขยายสถานีรถไฟฟ้า S6 ซึ่งออกแบบโดยบีทีเอส รวมถึงวางกรอบการทำงาน และวางแผนการดำเนินการว่าจะทำในส่วนใดก่อน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระหว่างที่มีการก่อสร้าง ขณะเดียวกัน กทม.และบีทีเอสจะมีการหารือถึงงบประมาณการดำเนินการกว่า 1,000 ล้านบาท ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ลงทุน

สำหรับรูปแบบการปรับปรุงสถานี S6 เบื้องต้น การขยายชานชาลาและรางรถไฟฟ้าจะต้องขยายสะพานสาทรออกไปฝั่งละ 1.8 เมตร ระยะทาง 230 เมตร เพื่อคงจำนวนช่องจราจรบนสะพานสาทรเท่าเดิม คือ ไป-กลับฝั่งละ 3 ช่อง ทั้งนี้ จากการประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมนั้น ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในเดือน ธ.ค.62 โครงการปรับปรุงขยายสถานี S6 จะแล้วเสร็จ.

ความคืบหน้าโครงการขยายสถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน (S6) จากรางเดี่ยวเป็นรางคู่ พร้อมขยายปีกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กระทรวงคมนาคม... 27 ม.ค. 2561 00:22 27 ม.ค. 2561 00:56 ไทยรัฐ