วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อินโดฯ ห้ามนำเข้าลำไย ไทยดิ้นหามาตรการรองรับ-ลดผลกระทบ

"พาณิชย์" จับมือภาครัฐ-เอกชน ถกมาตรการลดผลกระทบ หลังอินโดนีเซียห้ามนำเข้าลำไย ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ที่ผลผลิตออกมามาก จ่อหารืออินโดนีเซียทุกเวที พร้อมดันแปรรูป กระตุ้นบริโภคในประเทศ และหาตลาดรองรับทั้งใน-ต่างประเทศ...

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศ มาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบ จากกรณีที่กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย ได้ออกตารางการนำเข้าสินค้าพืชสวนปี 61 โดยกำหนดพืชสวนที่สามารถนำเข้าอินโดนีเซียได้ในเดือนต่างๆ จะต้องไม่ตรงกับฤดูกาลผลไม้ของอินโดนีเซีย และจะห้ามนำเข้าลำไยในเดือน ก.ค.-ส.ค.61 ซึ่งตรงกับช่วงที่ไทยมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดมาก

ทั้งนี้การหารือดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์พิจารณาและติดตามดูว่าในแต่ละเดือนจะมีปัญหา หรือผลกระทบอะไรที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการส่งออก การค้า และการลงทุนของไทย เพื่อจะได้จัดทำมาตรการรับมือได้ล่วงหน้า และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

"ได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเบื้องต้น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ จะหยิบยกข้อกังวลของไทยขึ้นหารือกับอินโดนีเซียในโอกาสต่างๆ โดยขอให้อินโดนีเซียพิจารณาทบทวนมาตรการเหล่านี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกลำไยของไทยไปยังอินโดนีเซีย"

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ จะร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรไทย เพื่อรับมือปัญหาลำไยที่อาจล้นตลาดในช่วงเดือนที่อินโดนีเซียห้ามนำเข้า ทั้งการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรไทยได้ทราบ เพื่อเตรียมการปรับตัว, การสนับสนุนให้แปรรูปลำไย, การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการบริโภคลำไยในประเทศ, ส่งเสริมให้เกษตรกรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพและผลิตลำไยนอกฤดูกาล, เจรจาขยายตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพเพื่อระบายลำไยไทย เป็นต้น

สำหรับอินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกลำไยที่สำคัญของไทยรองจากจีน และนำเข้าลำไยสดจากไทยเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยในปี 59 ไทยส่งออกลำไยไปอินโดนีเซียเป็น 54.69 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 50.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.60 ไทยส่งออกลำไยไปอินโดนีเซีย 88.40 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 75.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ.

"พาณิชย์" จับมือภาครัฐ-เอกชน ถกมาตรการลดผลกระทบ หลังอินโดนีเซียห้ามนำเข้าลำไย ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ที่ผลผลิตออกมามาก จ่อหารืออินโดนีเซียทุกเวที พร้อมดันแปรรูป กระตุ้นบริโภคในประเทศ และหาตลาดรองรับทั้งใน-ต่างประเทศ... 18 ม.ค. 2561 14:59 18 ม.ค. 2561 15:06 ไทยรัฐ