วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยุติดราม่าชาร์จแบตมือถือที่ทำงาน สธ.บอกอยู่ที่วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่

ยุติดราม่าชาร์จแบตมือถือที่ทำงาน สธ.บอกอยู่ที่วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่

  • Share:

ยุติดราม่าชาร์จแบตมือถือที่ทำงานของเหล่า หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กระทรวงฯ ระบุ ให้ทุกอย่างอยู่ในความเหมาะสม และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 61 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน ในฐานะรักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) กล่าวว่า ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ที่มีข่าวออกไปนั้น 

ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน โดยมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในหน่วยงานให้สามารถคิดแยกแยะว่า "เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตนและเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม"

โดยทั้งหมดเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 ที่รับทราบร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมาย 4 ชั่วโคตร นั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่สร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขที่มีกว่า 4 แสนคน "รายละเอียดในประกาศที่ได้แจ้งไป บางข้ออาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ทั้งติดต่อราชการและเรื่องส่วนตัว ซึ่งอยู่ในวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ถึงความเหมาะสม"

(ขอบคุณภาพจาก หมอแล็บแพนด้า)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้