วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐลุยจ้างผู้พิการ 6,200 คน-ขยายชุมชนต้นแบบฯ

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 พก.ยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือให้คนพิการทำงานกับบริษัทในนิคมอมตะนคร โดยเตรียมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีในภาคเอกชน และการผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐที่มีเป้าหมาย 6,200 คน การจัดงาน Gift Fair เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพคนพิการ การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ:จากถนนสู่ดวงดาว หรือ S2S ซึ่งปีนี้จะต่อยอดเป็น “S2S Plus” การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการระดับประเทศ และอาเซียน เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการของไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้ครบ 1,752 ศูนย์ การขยายจุดให้บริการคนพิการกรุงเทพฯ 4 มุมเมือง ซึ่งดำเนินงานในลักษณะ “ศูนย์บริการใกล้ตัว ใกล้ใจสำหรับคนพิการ”

อธิบดี พก.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ยังจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ โครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ตามหลักอารยสถาปัตย์ ซึ่งจะขยายโครงการฯให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้.

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 พก.ยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 4 ม.ค. 2561 02:17 4 ม.ค. 2561 03:36 ไทยรัฐ