วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“บิ๊กตู่” ลังเลรถไฟเร็วสูง

“บิ๊กตู่” ลังเลรถไฟเร็วสูง

  • Share:

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงผลการหารือระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ว่า ผลของการประชุมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 26 ธ.ค.นี้ โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความคุ้มค่า และวงเงินลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด เทรน) กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ หลังจากที่ญี่ปุ่นเพิ่งส่งผลการศึกษากลับมาว่าต้องลงทุนสูงถึง 400,000 ล้านบาท โดยให้กลับมาอธิบายเพิ่มเติมถึงผลตอบแทนของยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และภูมิภาคจะสอดรับกับโครงการนี้อย่างไร

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้นำเรื่องการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา (แอลอาร์ที) ของเชียงใหม่ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) ว่าจะใช้ระบบพีพีพีหรือไม่ รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณารายละเอียด และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางอากาศ ซึ่งผู้แทนภาคเอกชนภาคเหนือเร่งรัดให้จัดทำโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2 เพราะท่าอากาศยานที่มีอยู่มีปัญหาจราจรติดขัดทางเข้าออก และจะเต็มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 35 ล้านคน ในปี 73 รวมถึงพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงท่าอากาศยาน ลำปาง แพร่ น่าน และพิษณุโลกพร้อมกันนั้น ยังเห็นชอบในหลักการและมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคมจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำหลักของภาคเหนือ โดยให้คำนึงถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ การแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และภัยแล้งด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้