วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง เผย เศรษฐกิจไทย ต.ค. ขยายตัวต่อเนื่อง ชี้ท่องเที่ยวโตรอบ26เดือน

สศค. เผย เศรษฐกิจไทยใน ต.ค.60 ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งด้านอุปสงค์-อุปทาน ชี้ท่องเที่ยวขยายตัวสูงสุดในรอบ 26 เดือน ขณะที่คงเป้า GDP ปี 60 ไว้ที่ 3.8% แต่มีลุ้นที่จะโตได้ถึง 4% หากปัจจัยที่มีผลทางเศรษฐกิจต่างๆ ยังเติบโตต่อเนื่อง..

วันที่ 29 พ.ย. นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนต.ค.60 ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ในด้านอุปสงค์พบว่า การส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวได้ดีในระดับสูง ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น ส่วนในด้านอุปทานยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 26 เดือน

สำหรับ เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดี สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ใน ต.ค.60 ขยายตัวต่อเนื่องที่ 7.6% ต่อปี และเมื่อปรับผลทางฤดูกาลออกขยายตัว 2.1% ต่อเดือน สำหรับปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งใน ต.ค.60 ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 นับตั้งแต่ต้นปีโดยขยายตัวสูงถึง 24.3% ต่อปี

ขณะที่ ปริมาณนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคใน ต.ค.60 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยขยายตัว 6.0% ต่อปี และเมื่อปรับผลทางฤดูกาลขยายตัว 0.2% ต่อเดือน สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ระดับ 64.1 เป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีปัจจัยมาจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ทางด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนขยายตัวต่อเนื่องที่ 13.1% ทั้งนี้ หมวดสินค้าสำคัญที่สนับสนุนการส่งออก ได้แก่ ยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง สำหรับประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น สหภาพยุโรป อาเซียน-9 จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สำหรับมูลค่าการนำเข้าสินค้า ขยายตัวที่ 13.5% ต่อปี โดยกลุ่มสินค้าที่สนับสนุนการขยายตัวของการนำเข้า เช่น สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

ส่วนเศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้าไทยที่ขยายตัวในระดับสูง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทยมีจำนวน 2.72 ล้านคน ขยายตัว 20.9% ต่อปี ซึ่งนับเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 26 เดือน นับตั้งแต่ ส.ค.58 และเมื่อหักผลทางฤดูกาลออกขยายตัว 1.9% ต่อเดือน โดยนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีจากจีน กัมพูชา เกาหลี และอินเดีย เป็นหลัก 

ขณะที่ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือน ก.ย.60 อยู่ที่ระดับ 42.3% อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ตั้งไว้ไม่เกิน 60% สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน ต.ค.60 อยู่ที่ระดับ 200.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้น 3.2 เท่า

นายพิสิทธิ์ กล่าวว่า สศค. ยังคงเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 60 ไว้ที่ 3.8% แต่มองว่ามีโอกาสที่จะโตได้ถึง 4% ต้นๆ หากภาพรวมปัจจัยที่มีผลทางเศรษฐกิจต่างๆ ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนในภาคการท่องเที่ยวที่แม้จะเติบโตได้ดีในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียลดลงบ้าง

”ถ้าปีนี้ต้องการเห็น GDP โต 4% ไตรมาส 4 ปีนี้ เศรษฐกิจจะต้องโตให้ได้ 4.7% หลังจาก 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ขยายตัวได้แล้ว 3.8% แต่ถ้าไตรมาส 4 เศรษฐกิจโตได้ 4% ต้นๆ GDP รวมทั้งปีก็จะได้แค่ 3.9% เพราะถ้าเทียบไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ฐานค่อนข้างสูง เพราะเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมา ดังนั้นต้องติดตามปัจจัยต่างๆ ควบคู่กันไป" รองโฆษก สศค.กล่าว.

สศค. เผย เศรษฐกิจไทยใน ต.ค.60 ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งด้านอุปสงค์-อุปทาน ชี้ท่องเที่ยวขยายตัวสูงสุดในรอบ 26 เดือน ขณะที่คงเป้า GDP ปี 60 ไว้ที่ 3.8% แต่มีลุ้นที่จะโตได้ถึง 4% หากปัจจัยที่มีผลทางเศรษฐกิจต่างๆ ยังเติบโตต่อเนื่อง 29 พ.ย. 2560 16:25 29 พ.ย. 2560 17:35 ไทยรัฐ