วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หาหลักการอนุรักษ์ บ้านป้อมมหากาฬ

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัด กทม.ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ กล่าวว่า จากที่ กทม.ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า สมาคมสถาปนิกสยาม และนักวิชาการด้านต่างๆ ได้ประชุมหารือร่วมกับชุมชนป้อมมหากาฬ ในประเด็นการอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีการอนุรักษ์บ้าน 18 หลัง และรายงานให้ผู้ว่าฯ กทม.ทราบ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ วางแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป.

การอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีการอนุรักษ์บ้าน 18 หลัง 13 พ.ย. 2560 23:24 ไทยรัฐ