วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สช.รุกพัฒนาระบบคัดกรองเด็กโรงเรียนเอกชน

สช.รุกพัฒนาระบบคัดกรองเด็กโรงเรียนเอกชน

  • Share:

พะโยม ชิณวงศ์

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาพิเศษในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 19 แห่ง ทั้งยังมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมกระจายอยู่ทั่วประเทศ คอยดูแลจัดการศึกษาให้เด็กพิการ แต่เพื่อให้โรงเรียนดังกล่าวมีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการกับเด็กพิการได้ดียิ่งขึ้น ตนจึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อเตรียมการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคัดกรองเด็ก เนื่องจากที่ผ่านมาต้องอาศัยศูนย์การศึกษาพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ช่วยคัดกรองเด็กให้ว่ามีความพิการด้านใด จะได้ส่งต่อเข้าเรียนในโรงเรียนถูกประเภท แต่ศูนย์ฯของ สพฐ.ก็มีภาระคัดกรองเด็กที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.อยู่เป็นจำนวนมาก การจะมาช่วยคัดกรองเด็กโรงเรียนเอกชนจึงอาจล่าช้า ตนจึงให้มีการพัฒนาระบบคัดกรองเด็กเบื้องต้นของโรงเรียนเอกชนเอง

เลขาธิการ กช.กล่าวอีกว่า สช.จะทำโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเอกชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถคัดกรองเด็กพิการเบื้องต้นได้ โดยจะเสนอโครงการไปยังกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อของบประมาณมาใช้อบรมพัฒนาครูโรงเรียนการศึกษาพิเศษทั้ง 19 แห่ง และโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม หากได้งบประมาณตามที่เสนอ คาดว่า สช.จะจัดอบรมครูได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 การที่โรงเรียนเอกชนคัดกรองเด็กได้ก็สามารถขอเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวได้เหมาะสมตามประเภท ทั้งจะสามารถของบประมาณเรื่องสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เด็กได้หัวละ 2,000 บาทด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้