วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เพิ่มคำสั่ง ม.44 ผลักดันผังเมืองอีอีซี

เพิ่มคำสั่ง ม.44 ผลักดันผังเมืองอีอีซี

  • Share:

สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน รอกฎหมายไม่ไหวช้าไม่ทันใจ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ลงใน คำสั่งในมาตรา 44 ของ คสช.ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะต้องมีการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองใน 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ คำสั่งตามมาตรา 44 ดังกล่าว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ต้องการเร่งรัดเรื่องนี้ โดยเนื้อหาที่เขียนจะเหมือนกับในร่าง พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งหากรอกฎหมายผ่าน สนช.และมีผลบังคับใช้ อาจต้องใช้เวลาอีก 5-6 เดือน จะล่าช้าเกินไป และการออกคำสั่งตามมาตรา 44 ในเรื่องนี้จะทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้น เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมการและวางข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันทีเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยการทำผังเมืองอาจต้องใช้เวลากว่า 1 ปี-1 ปีครึ่ง

สำหรับขั้นตอนการจัดทำผังเมือง ทางคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) จะจัดทำนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาอีอีซี แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมื่อคณะกรรมการนโยบายฯให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงาน กรศ.จะจัดทำรายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกัน โดยต้องให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และต้องนำเสนอ ครม.พิจารณาด้วย

หลังจากนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดำเนินการจัดทำผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้อง กับแผนผังโดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่ต้องทำให้เสร็จภายใน 1 ปี ในระหว่างที่ยังจัดทำผังเมืองไม่เสร็จ ให้ถือว่าผังเมืองที่ ครม. อนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองสำหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้