วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลวิจัยอ้าง สูบบุหรี่ไฟฟ้าตายช้ากว่าบุหรี่ปกติ ไม่ฟันธงข้อดี-เสีย

ผลการศึกษาค้นคว้าของทีมนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเผยแพร่ลงในวารสารการแพทย์ “โทแบคโค คอนโทรล” เมื่อ 3 ต.ค. พบว่า ผู้สูบบุหรี่ในสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนจากการสูบแบบเดิมเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากพิษภัยบุหรี่ภายในปี 2643 ได้ถึง 6.6 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม การวิจัยยังคงศึกษาค้นคว้าถึงพิษภัยและผลประโยชน์จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งกลุ่มวิจารณ์เกรงว่าจะไปช่วยสร้างภาพให้อุปกรณ์สูบบุหรี่นี้มีความปลอดภัยกว่า และจะทำให้เกิดกลุ่มติดบุหรี่รุ่นใหม่ขึ้นมาแทนการสูบบุหรี่รูปแบบเดิมๆ.

ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ โทแบคโค คอนโทรล อ้างว่า การที่ผู้สูบบุหรี่ในสหรัฐฯ เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า อาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากบุหรี่ในปี 2643 ได้ถึง 6.6 ล้านคน... 3 ต.ค. 2560 23:28 4 ต.ค. 2560 07:47 ไทยรัฐ