วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มะกันชงไทยนำเข้าหมูใช้สาร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า ในการเดินทางเยือนสหรัฐฯอย่างเป็นทางการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค.นี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกๆด้านนั้น ในส่วนของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า ประเด็นสำคัญที่สหรัฐฯ ต้องการความชัดเจน เช่น การเปิดนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง (แรคโตพามีน) ในการเลี้ยง, การเปิดตลาดนำเข้าสัตว์ปีก และไก่งวง เป็นต้น

โดยในเรื่องการนำเข้าหมูและเครื่องในที่มีสารเร่งเนื้อแดงนั้น สหรัฐฯต้องการให้ไทยทำตามมาตรฐานโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (โคเด็กซ์) ที่อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวและอนุญาตให้มีการตกค้างได้เล็กน้อย แต่ไทยมีกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขที่ห้ามการใช้สารแรคโตพามีน และสารเร่งเนื้อแดงอื่นๆ ในการเลี้ยงโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนในเรื่องการ เปิดตลาดนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไก่งวงนั้น สหรัฐฯต้องการให้ไทยเปิดนำเข้าจากพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของไข้หวัดนก

อย่างไรก็ตาม หากไทยไม่เปิดตลาดนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในจากสหรัฐฯ อาจเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะฟ้องร้องไทยต่อองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ในประเด็นกีดกันการนำเข้า เพราะโคเด็กซ์กำหนดให้ใช้และมีสารแรคโตพามีนตกค้างได้เล็กน้อย แต่ไทยกลับห้ามนำเข้า ขณะเดียวกันสหรัฐฯอาจมีมาตรการกีดกันการค้าจากไทย เพราะไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐฯ ดังนั้น จึงอาจทำให้ไทยต้องเปิดตลาดเนื้อหมูและเครื่องในจากสหรัฐฯ แต่การนำเข้าเนื้อหมูดังกล่าว ไทยอาจกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องติดฉลาก เพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ ว่าเป็นเนื้อหมูและเครื่องในที่นำเข้าจากสหรัฐฯ และใช้สารแรคโตพามีนในการเลี้ยง รวมถึงอาจเปิดนำเข้าเนื้อสัตว์ปีก

ส่วนประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าอื่นๆ ได้แก่ การควบคุมบริการสื่อสารและแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต (โอทีที) ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการโอทีทีรายใหญ่ของสหรัฐฯ ทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบต้องเข้าระบบด้วย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วันที่ 27 ก.ย.นี้ นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์ สหรัฐฯจะเดินทางมาเยือนไทย และกำหนดจะหารือกับรัฐบาลไทยด้วย ส่วนในวันที่ 29 ก.ย.นี้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ จะนำคณะเยือนสหรัฐฯอีกครั้ง เพื่อเตรียมหารือทุกประเด็นกับฝ่ายสหรัฐฯให้พร้อมก่อนการเดินทางของ พล.อ.ประยุทธ์.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า ในการเดินทางเยือนสหรัฐฯอย่างเป็นทางการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค.นี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกๆด้านนั้นในส่วนของความร่วมมือ 27 ก.ย. 2560 08:50 27 ก.ย. 2560 09:53 ไทยรัฐ