วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยสาเหตุการตายโลก โรคหัวใจนำลิ่ว 9.5 ล้านคน

รายงานเรื่อง “ภาระของโรคต่อโลก” (จีดีบี) จัดทำโดยนักวิจัยกว่า 2,500 คนในราว 130 ประเทศ นำโดยสถาบันวัดและประเมินสุขภาพ (ไอเอชเอ็มอี) ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐฯ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ “แลนเซต” เมื่อ 14 ก.ย. ระบุว่า ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกในปี 2559 เกือบ 3 ใน 4 หรือ 72% มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและเบาหวาน โดยโรคหัวใจคร่าชีวิตคนมากที่สุด 9.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 10 ปีก่อนเกือบ 20% และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกือบ 9 ล้านคน จากบุหรี่ 7.1 ล้านคน

ขณะที่การกินอาหารที่แย่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเกือบ 1 ใน 5 ทั่วโลก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 320,000 คน ส่วนจำนวนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและโรคที่เกิดจากการใช้สารต่างๆ มีถึง 1,100 ล้านคน หรือ 1 ใน 7 ของประชากรโลก ขณะที่ความขัดแย้ง สงคราม และการก่อการร้าย โดยเฉพาะในตะวัน ออกกลางและแอฟริกาเหนือ ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 150,000 คน สูงกว่า 10 ปีก่อนถึง 140%.

สถาบันวัดและประเมินสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานเรื่อง ภาระของโรคต่อโลก ระบุว่า ในปี 2559 โรคหัวใจเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดถึง 9.5 ล้านคนตามด้วยโรคมะเร็ง... 16 ก.ย. 2560 07:11 16 ก.ย. 2560 08:00 ไทยรัฐ