วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง ไฟเขียว นำค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ หักลดหย่อนภาษี

คลังไฟเขียว นำค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ หักลดหย่อนภาษี ลดภาระงบประมาณประเทศค่ารักษาพยาบาล แจง ก.ม.ภาษีที่ดิน สนช.กำลังถกในวาระ 2 ลดเพดานจัดเก็บไม่เกิน 20 ล้าน จากเดิม 50 ล้าน ชี้มีข้อดี เพิ่มฐานผู้เสียภาษีมากขึ้น...

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เห็นชอบหลักการตามที่กรมสรรพากร เสนอเกี่ยวกับมาตรการให้นำค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ประชาชนมีการทำประกันสุขภาพมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของประเทศในการดูแลรักษาพยาบาลประชาชน

สำหรับหลักการเบื้องต้นจะให้นำเบี้ยจากการซื้อประกันสุขภาพรวมกับเบี้ยจากการซื้อประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พิจารณาในรายละเอียดและสรุปแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ก่อนเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา

ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระ 2 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือกันอย่างต่อเนื่อง เรื่องเพดานการจัดเก็บภาษีสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งที่ผ่านมา สนช. ได้เสนอให้ลดเพดานการจัดเก็บภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท จากข้อเสนอเดิมที่ 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักคิดที่ดี เพราะจะทำให้ฐานของผู้เสียภาษีมากขึ้น ส่วนข้อสรุปจะเป็นอย่างไรต้องรอการพิจารณาของ สนช.ในวาระ 3 ก่อน.

คลังไฟเขียว นำค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ หักลดหย่อนภาษี ลดภาระงบประมาณประเทศค่ารักษาพยาบาล แจง ก.ม.ภาษีที่ดิน สนช.กำลังถกในวาระ 2 ลดเพดานจัดเก็บไม่เกิน 20 ล้าน จากเดิม 50 ล้าน ชี้มีข้อดี เพิ่มฐานผู้เสียภาษีมากขึ้น... 11 ก.ย. 2560 15:14 11 ก.ย. 2560 15:27 ไทยรัฐ