วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“คมนาคม”วางแผนแม่บท20ปี ศูนย์กลางการบินภูมิภาคเอเชีย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานสัมมนาแผนแม่บทขนส่งทางอากาศของไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน 20 ปีข้างหน้า (2560-2579) ว่า ได้ให้นโยบายว่าการทำแผนแม่บทขนส่งทางอากาศให้รวมการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์เข้าไปด้วย เพื่อให้การขนส่งทั้งทางอากาศและทางบกเชื่อมโยงกันมีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยง เนื่องจากที่ผ่านมาการสร้างสนามบินไม่มีการศึกษาความเหมาะสมและเชื่อมโยง จึงทำให้สนามบินที่มีในประเทศไทยกว่า 38 แห่ง มีการสร้างแบบกระจัดกระจาย และแต่ละภูมิภาคการสร้างสนามบินก็มีการกระจุกตัว

นอกจากนั้น ให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรของธุรกิจการบินให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ รวมถึงให้มีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยาน เนื่องจากมองว่า ขณะนี้ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารมีการเดินทางที่ขยายตัวสูงมาก และการเดินทางกว่าครึ่งหนึ่งของโลกจะมาจากเอเชีย.

ได้ให้นโยบายว่าการทำแผนแม่บทขนส่งทางอากาศให้รวมการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์เข้าไปด้วยเพื่อให้การขนส่งทั้งทางอากาศและทางบกเชื่อมโยงกันมีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยง เนื่องจากที่ผ่านมาการสร้างสนามบินไม่มีการศึกษาความเหมาะสมและเชื่อมโยง 24 ส.ค. 2560 08:31 24 ส.ค. 2560 08:31 ไทยรัฐ