รัฐทุ่ม 4 หมื่นล้านบาท เดินหน้า “บีซีจีโมเดล” เกษตรกรมีเงินเพิ่มปีละแสน

ข่าว

รัฐทุ่ม 4 หมื่นล้านบาท เดินหน้า “บีซีจีโมเดล” เกษตรกรมีเงินเพิ่มปีละแสน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

9 ก.พ. 2565 07:54 น.

บันทึก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular- Green Economy : BCG Model) พ.ศ.2564-2570 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2565-2570) กรอบวงเงินงบรวม 40,972.60 ล้านบาท ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ 42 แนวทางดำเนินงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธานดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

สำหรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบีซีจี พ.ศ.2564-2570 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีตัวชี้วัด อาทิ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของภูมิภาคเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50% จากปี พ.ศ.2565 และความเหลื่อมล้ำทางรายได้ลดลงไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน กรอบวงเงิน 1,820 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจบีซีจี 5 สาขา ได้แก่ การเกษตร และอาหาร การแพทย์และสุขภาพ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน วงเงิน 33,301 ล้านบาท มีตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จีดีพีสาขาเกษตร 300,000 ล้านบาท รายได้ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/ ครัวเรือน/ปี เพิ่มจีดีพีสาขายาและวัคซีน เป็น 90,000 ล้านบาท สาขาเครื่องมือแพทย์สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 100,000 ล้านบาท เพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ให้ประชาชนในภูมิภาคและชนบท 1 ล้านคน เพิ่มอันดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็น Top 5 ภายในปี 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก กรอบวงเงิน 3,213.5 ล้านบาท มีตัวชี้วัดอาทิ จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และธุรกิจที่ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับบีซีจี 1,000 รายการ.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ควายหลุดถนนของแท้! เจ้าของบ้านใส่เกียร์หมา โกยสุดชีวิต หนีควายไล่ขวิด
03:19

ควายหลุดถนนของแท้! เจ้าของบ้านใส่เกียร์หมา โกยสุดชีวิต หนีควายไล่ขวิด

ApplicationMy Thairath

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18:14 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์