• STYLE
  • BEAUTY+
  • LIFE
  • VIDEO

ทรงพระสิริโฉม พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน 2 องค์

4 พ.ค. 2562 13:07 น.

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีที่สำคัญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงพระสิริโฉมยิ่งนัก Thairath Women จะขอพาทุกคนไปชม ความงดงามของฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานที่พระองค์ทรง

โดยวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 แพรแถบที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และทรงพระสังวาลย์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำหรับฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานนี้ ถวายการตัดเย็บโดยห้องเสื้อ Tirapan ของ "ป้อม-ธีระพันธ์ วรรณรัตน์" ดีไซเนอร์ระดับตำนานของเมืองไทย

ต่อมาวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงสะพัก ประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงสร้อยพระศอเพชร ประดับจี้เพชรอักษรย่อ ภปร พระเกศาประดับมาลัยดอกรัก และกระแตดอกไม้สด

ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานทั้ง 2 องค์ งดงามยิ่งนัก พร้อมกับการแต่งพระพักตร์ รวบพระเกศา เพิ่มลุคสุดเลอค่าให้กับพระองค์หญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระสิริโฉม สมกับเป็น "เจ้าหญิงสายแฟชั่น" ดีไซเนอร์ระดับโลก

 

ไอจี : fookie_beauty

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

"แต่งตัววันฝนตก" ด้วยไอเทม 3,000 บาท