หมวดวิดีโอ

ไทยรัฐออนไลน์

ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี

มิ้ลค์
เขมสรณ์ หนูขาว

ผู้ประกาศข่าวการเมือง

การศึกษา:
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ London Metropolitan University
- กำลังศึกษา ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ
ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- พิธีกร
- ดูหนัง
- ออกกำลังกาย
- โยคะ
รางวัล:
- ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นปี 2557 โดยกรมประชาสัมพันธ์
รายการปัจจุบัน:
Triple TV

สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ