วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

ไกรสร เกตุสม (สร)

กีฬา


การศึกษา:
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจจัดการกีฬา ม.จันทรเกษม

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- เล่นกีฬา
- ดูกีฬา

รายการปัจจุบัน:
- ชัดข่าวเที่ยง