วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

จุฑารัตน์ เอี่ยมอำพันธ์ (ปอ)

ข่าว


การศึกษา:
- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการกระจายเสียง เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Arts , International Communication, Macquarie University, Sydney, Australia

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- ฟังเพลง
- อ่านหนังสือ

รายการปัจจุบัน:
- ไทยรัฐนิวส์โชว์
- ครบข่าวดึก