วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

คุปตนันต์ พิสิฐมหันต์ (ปา)

ไลฟ์สไตล์


การศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชา วิทยาศาสต์ทางทะเล เอก สมุทรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ
- ภาษาเหนือ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- เป่า flute
- ร้องเพลง
- ดำน้ำ
- ทำอาหาร

รายการปัจจุบัน:
- รู้ก่อนร้อนหนาว (เช้าข่าวชัด)
- จับตาเตือนภัย (ไทยรัฐนิวส์โชว์)
- Express News