วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

สุภัสรา มหาคามินทร์ (ดาว)

กีฬา


การศึกษา: ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ
- ภาษาอีสาน

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- ความงามและสุขภาพ
- ร้องเพลง

รายการปัจจุบัน:
- เช้าข่าวชัดโซเชียล
- Express News