วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

รสริน ประกอบธัญ (ปุ้ย)

ข่าว


การศึกษา:
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ เอกวาทวิทยา วิชาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- อ่านหนังสือ
- คุยกับผู้รู้

รายการปัจจุบัน:
- ข่าวเย็นไทยรัฐ