วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

ณัฐญาณี รัตนไพฑูรย์ (เชอร์รี่)

บันเทิง


การศึกษา: ศิลปศาสตร์บันฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายการปัจจุบัน:
- เช้าข่าวชัด
- ชัดทันข่าว เสาร์-อาทิตย์
- พาเหรดบันเทิง