วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

อารียา เฟื่องประดิษฐ์กุล (น้ำแข็ง)

ไลฟ์สไตล์


การศึกษา:
- ปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ เอกภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ เอกสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- พุดเขียนภาษาไทย
- พิธีกร

รายการปัจจุบัน:
- ชัดทันข่าว เสาร์-อาทิตย์
- รถปลดทุกข์