วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

ชนะ เดชภิรัตนมงคล (อาร์ม)

กีฬา


การศึกษา:
- นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
- อนุปริญญาโท นิเทศศาสตร์ วิทยาลัย ไวกาโต นิวซีแลนด์

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- เล่นกีฬาฟุตบอล
- บรรยายกีฬา

รายการปัจจุบัน:
- ข่าวกีฬาในไทยรัฐนิวส์โชว์
- ตะลอนข่าว
- ตะลอนข่าวเช้านี้
- เรื่องรอบขอบสนาม