ข่าว

SLR กล้อง ติด ตาย

“อ้น” ทุ่มเทเพื่อ “SLR กล้อง ติด ตาย” ทั้งเล่นเองควบคู่สอนการแสดงน้องๆ