ข่าว

Jet Star Pacific

เคลียร์แล้ว เจ็ตสตาร์ แปซิฟิก ปลอดภัย การท่าฯ เชียงใหม่ให้บินต่อได้