ข่าว

ICT Movement

ไลน์ ประเทศไทย ตั้ง "ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา" CEO คนใหม่

ไลน์ ประเทศไทย ตั้ง "ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา" CEO คนใหม่

14 ก.ค. 2562 07:01 น.