ข่าว

GIG economy

จากลูกจ้าง สู่ พาร์ทเนอร์ รู้จัก GIG economy ทำงานหนัก แต่ไร้สวัสดิการ