ข่าว

Covid Passport

แนะใช้เทคโนโลยีทำ "Covid Passport" บันทึกประวัติวัคซีน สร้างความมั่นใจ