ข่าว

8 วิสาหกิจชุมชนกัญชา

8 วิสาหกิจชุมชน เก็บช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ 200 กก. ลอตแรกของกาญจนบุรี